ไทย | อังกฤษ

บริการของเรา
• เรามีสถาปนิกผู้ออกแบบที่มีประสบการณ์ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ที่ท่านจะต้องพึงพอใจ

• เรามีวิศวกรที่มากประสบการณ์ สามารถก่อสร้างตึก หรืออาคาร ให้ได้ตามความต้องการของท่าน และท่าน
   สามารถวางใจในคุณภาพงานด้วย


• เราสมารถดำเนินการให้ท่านได้ตั้งแต่เริ่มต้น เช่น วางแผน ออกแบบ ไปจนกระทั่งก่อสร้างเสร็จจนจบโครงการบริษัท ไทคอน จำกัด 1588/8 บ้านกลางกรุง ถ. บางนา-ตราด ขว. บางนา กรุงเทพฯ 10260