ไทย | อังกฤษ

บริษัท ไทคอน จำกัด
1588/8 บ้านกลางกรุง ถ. บางนา-ตราด ขว. บางนา กรุงเทพฯ 10260
ผู้รับเหมางานก่อสร้างของทางราชการ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้างทั่วไป รวมทั้งการตบแต่งภายในอาคารสถานที่
งานที่รับจากการประมูล

ทุนจดทะเบียนของบริษัท
บริษัทมีการจดจัดตั้งบริษัทโดยมีทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท ชำระเต็มจำนวน


บริษัท ไทคอน จำกัด 1588/8 บ้านกลางกรุง ถ. บางนา-ตราด ขว. บางนา กรุงเทพฯ 10260